Elk mens kent momenten of periodes waarin het helpend is om even stil te staan en te kijken hoe het nu verder kan.

We onderzoeken onder meer:
- wat voor jou waardevol is en hoe dat past in je levensgeschiedenis
- welke keuzes je hebt gemaakt (of moeten maken) en hoe je die vorm gegeven hebt
- welke moeilijkheden en obstakels je tegenkomt en hoe je daarmee omgaat
- in welke context je nu leeft en hoe dat van invloed is op jou
- wat je mogelijkheden en beperkingen zijn
- hoe je je eigen krachten kan inzetten om te evolueren naar een leven in overeenstemming met je waarden

Naargelang je situatie bepalen we het aantal en de frekwentie van de gesprekken.

Wegens gezondheidsredenen zijn er geen gesprekken mogelijk

Centrum O

Weilandstraat 18 - 2360 Oud-Turnhout - info@centrumo.be

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie